Bizi İzleyin :                

Polimerler

SUPER MUD - KUYU SABİTLEYİCİ POLİMER

Türkiye distribütörü olduğumuz  Amerikan PDSCo. tarafından üretilen SUPER MUD,kısmen hidrolize olmuş sıvı polimerdir(PHP).

SUPER MUD, kil ve killi tabakaların şişmesini veya dökülmesini önlemek ,ayrıca düşük katı maddeli çamurlara viskoziteyi artırmak amacıyla karıştırılır.

DOSYALAR

İŞLEVLERİ

 1. SUPER MUD sıvı sondaj kimyasalı,sadece su ile veya bentonit/SUPER MUD karışımı yapılmak suretiyle sondaj çamuru olarak her türlü sondaj çalışmasında kullanılabilir.
 2. Killerin şişme ve bozunumunu durdurur.Böylece killerin kuyu içine akmasını ve takımın üzerine yapışmasını engeller.
 3. Suya hassas kil veya killi formasyonlarda kuyu hareketsizliğini(stabilitesini)artırır.
 4. Sondaj çamurunun akıcılık(reolojik)parametrelerini geliştirir.Sondaj çamurunun düşük pompa basıncında(SUPER MUD’ın yoğunluğu hemen hemen su ile aynı olması nedeniyle)kuyuya sevk edilmesini sağlar.
 5. Sürtünme azaltma özelliğine sahiptir.Bu da matkap ve pompa ekipmanları üzerindeki aşınmayı azaltır.
 6. Çamurun taşıma kapasitesini arttırır.
 7. Killi formasyonlarda sondaj yapılırken matkabın kafa yapmasını önler.
 8. Sondaj dizisinin torkunu ve pompa basıncını azaltır.
 9. Takımın titremesini en aza indirir.
 10. Matkabın kestiği kırıntıların çamur havuzunda çabuk çökmesini sağlar.
 11. Daha önceden hazırlanmış bentonitli çamur karışımına ve diğer sondaj çamurlarına eklendiğinde,etkin bir şekilde çamurun su kaybını önler.

  ÜSTÜNLÜKLERİ

 1. Hesaplıdır,çok az miktarda karışımla istenilen sonuç elde edilebilir.
 2. Fazla bir çaba gerektirmeden su (tatlı-tuzlusu) veya bentonit esaslı çamurlar ile karışır.
 3. Çok kolay ve hızlı viskozite yapar.
 4. Kırıntıların çamur havuzunda çabuk çökmesini sağlayarak,pompa emişinden uzaklaştırır ve bu kırıntıların dolaşıma girmesini önler.
 5. Mayalanmaz ve yapısında bulunduğu çamurun bozulmasına neden olmaz.
 6. Kimyasal olarak kendi kendine doğada yok olur.

  AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

            Görünüş                       : Koyu donuk beyaz sıvı

            Özgül ağırlık               :  1.02 gr./cm³

  UYGULAMA

800(tatlı su)                 : 1(SUPER MUD)

600(tuzlu su)              : 1 (SUPER MUD)

Bu karışım oranlarında marş huni viskozite değeri 40’tır.Bu oran pek çok sondaj çalışmasında başarılı sonuçlar vermiştir.Kil veya kaya formasyonlarda biraz daha düşük miktarda karıştırılabilir.

 AMBALAJ ŞEKLİ

 SUPER MUD 19 lt’lik plastik bidonlarda satılmaktadır.

  Not:

 1. Donmaya karşı hassastır.
 2. Birlikte kullanılacağı sıvı veya çamurun Ph değeri 7’den az ise bu değerin Water Treat ilavesi ile 8-10 dolaylarına çıkarılması tavsiye edilir.
 3. Zehirleme etkisine sahip değildir.
 4. Sıvı beyazlatıcı kullanılarak kimyasal olarak bozulabilir.Sıvı beyazlatıcı deyimiyle evlerde kullanılan %5 hipoklorit konsantrasyonlu ozonlu su(çamaşır suyu) veya Hidrojen Peroksit(%3 oranında katılmalıdır) kastedilmektedir.Her 1 m³’lük SUPER MUD akışkanına 10 litre sıvı kullanınız.Parfümlü beyazlatıcı veya katı Kalsiyum Hipoklorit kullanmayınız.
 

KAZIK ÇALIŞMALARINDA SUPER MUD İLE BENTONİT KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

 

Kriter

 

Super Mud’lı Akışkanlar

 

Bentonitli Akışkanlar

Hazırlama

Kazı alanında, doğrudan sisteme eklenebilir veya tank içerisinde çok kısa sürede hazırlanarak sisteme verilir

Su ve bentonitin tamamen karışmasını sağlamak için 24 saat zamana ve pahalı karıştırma ekipmanlarına gerek vardır

Yoğunluk

Hacim ilkesine göre eklenir. Yoğunluktan bağımsızdır

Hacim ve yoğunluk ilkelerine göre eklenir. Yoğunluk artışı ile viskozite de artar

Kırıntı Taşıma ve Çökeltme

Kazı alanındaki kırıntıların karışım içerisinden atılmasını, yani havuzda çökeltilmesini hızlandırır. İyi bir kazı temizliği sağlar

Kırıntılar karışım(çamur) içerisinde uzun süre kalır. Bu kırıntıları çökeltmek, yani kırıntıların çamurdan atılması için kum ayırıcı ve çökeltme tankı gereklidir

Tuzlusu Etkisi

Tatlı ve tuzlu suda etkisi maksimumdur

Tuzlu suda çözünemez, ayrışır ve parçalanır

Yeniden Kullanım

Kalite kaybı olmaksızın sınırsız olarak kullanılabilir

2-3 dolaşımdan sonra kalite bozulması meydana gelmektedir

Beton Yerleştirme

20 dakika sonunda genellikle içerisindeki kum miktarı %1’den daha azdır. Beton yerleştirme kolay ve beton dayanımında etkisizdir

Yüksek kum içeriği nedeniyle betonun dayanımıni etkileyebilir

Kazık Yük Taşıma Kapasitesi

Kazıkların yük taşıma kapasitesi daha fazladır

Kazıkların yük taşıma kapasitesi polimer akışkanları ile yapılanlara oranla düşüktür

Çevresel Etki

Bozunabilir, çevre dostudur

Bitkilerin gelişimini engelleyebilecek su geçirmeyen bir katman oluşturur

Yok etme

Sıvı beyazlatıcı kullanılarak kimyasal olarak bozulabilir. Sıvı beyazlatıcı deyimiyle evlerde kullanılan % 5 Sodyum Hipoklorit konsatrasyonlu ozonlu su(çamaşır suyu)  veya Hidrojen Peroksit kastedilmektedir.

Her 1 m3’ lük SUPER MUD akışkanına 10 litre sıvı kullanınız. Parfümlü beyazlatıcı veya katı Kalsiyum Hipoklorit kullanmayınız

İstenmeyen bentonit çamurunu yok etmek için uygun arazi ve taşıtlar gerekmektedir. Bu da çalışmaya ek bir maliyet getirecektir

 

 

SUPER MUD FORE KAZIK UYGULAMA RESİMLERİ